Parc technologique Kraftfeld-Vechelde

Vechelde, Allemagne
Objet: Sté Ziegeler Solar- und Haustechnik, Fabrikstraße 6, Vechelde-Wierthe, www.ziegeler-solar.de
Rélisation par:Wolfhart Büttner Bauberater kdR, Innstr. 10, 38120 Braunschweig, wolfhart.buettner@t-online.de